NASZE ZASADY

1. Osoby niewidome, wolontariusze oraz osoby (firmy, instytucje, organizacje) wypożyczaj±ce tandemy zgłaszaj± się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

2. Koordynator przekazuje mailem wzajemne dane kontaktowe osobom niewidomym i wolontariuszom z tej samej miejscowo¶ci (rejonu). Dane te nie s± udostępniane nikomu ponadto.

3. W bazie umieszczone s± tylko informacje o miejscowo¶ciach (rejonach), z których napłynęły zgłoszenia.

4. Zgłoszenia przyjmowane s± zarówno od osób dysponuj±cych tandemem, jak i nie posiadaj±cych go.

5. Zgłoszenia przyjmowane s± wył±cznie od osób pełnoletnich (nadesłanie zgłoszenia jest traktowane jako deklaracja pełnoletno¶ci).

6. Osoby widz±ce udzielaj± pomocy nieodpłatnie. W przypadku wycieczek kilkudniowych, koszty noclegów oraz przejazdów wolontariuszy mog± być pokrywane przez niewidomych. Szczegóły, zainteresowani uzgadniaj± pomiędzy sob±.

7. Zasięg przejażdżek zainteresowani ustalaj± pomiędzy sob±. Mog± to być zarówno pojedyncze, krótkie spacery, jak i wielodniowe wyprawy.

8. Koordynator prosi o informacje o współpracy pomiędzy niewidomymi, a wolontariuszami. Powtarzaj±ce się skargi mog± spowodować usunięcie z bazy.

9. Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację powyższych zasad.STRONA GŁÓWNA